Slimme meter en laadpalen plaatsing

De digitale, slimme gas- en elektrameter is een nieuwe generatie meters en vervangt uw huidige, traditionele meter. Met de slimme meter krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik. Voertuigen opladen is tegenwoordig op de veiligste en snelste manier mogelijk met een daarvoor bedoeld laadstation.


Sinds 2014 plaatsen we in onder-aanneming slimme meters bij nieuwbouw, grootschalige renovatie of bij vervanging van een bestaande meter.

Door er apparaten aan te koppelen ziet u eenvoudig waar u kunt besparen. Bovendien kunt u met de slimme meter zien hoeveel energie u terug levert, als u zelf energie produceert en terug levert. De slimme meter is voor alle huishoudens en midden- en kleinbedrijven in Nederland.

Inmiddels plaatsen we ook in onder-aanneming elektrische laadpalen bij openbare locaties, bedrijven en woningen. Deze moderne palen worden gebruikt voor het opladen van voertuigen en overige gebruiksmiddelen.

Een laadpunt is een elektrische installatie die gebruikmaakt van relatief hoge spanning en stroomsterkte. Hiervoor zijn verschillende certificeringen nodig. Naast het trekken van kabels en het aansluiten van het laadstation, moeten er bijv. aanpassingen worden gemaakt in de meterkast.

U krijgt vanzelf bericht wanneer we in uw wijk of straat de slimme meters en/of laadpalen komen plaatsen. U hoeft hiervoor dus zelf niets te doen, tenzij u dit eerder wenst, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.