Innovatie

Ondanks de grote tevredenheid van onze opdrachtgevers en klanten staan wij wat betreft kennis en ontwikkeling niet stil. Achter de schermen vindt constant innovatie plaats. Mede via deze weg zullen wij u daarover regelmatig informeren:

SMR 5.0

Deze elektriciteitsmeter registreert de door de klant verbruikte en terug geleverde energie. U kunt bijvoorbeeld energie terug leveren als u zonnepanelen heeft. De meter geeft de meterstanden automatisch door. Met deze gegevens wordt de energierekening opgemaakt door de energieleverancier.

De meetgegevens worden niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven. Aan de meter kan een apparaat worden aangesloten dat informatie geeft over het energieverbruik.

Kijk voor een overzicht van de producten die u kunt koppelen aan de slimme meter op www.energieverbruiksmanagers.nl