VGM richtlijnen

De centrale wettelijke regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden is de Arbowet. Met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) zijn geschikte arbeidsmiddelen, toezicht en instructie belangrijke aspecten.

GiSu houdt zich aan de geldende regels en normen die voortvloeien uit deze wet, dit zal zij ook van de met haar samenwerkende partners verlangen.

De bijdrage aan een schoner milieu is in ons dagelijks handelen erg belangrijk.

Dit doen wij op o.a. de volgende manieren: