Product GiSu

Deze bedrijfsvisie omvat meer dan alleen woorden. Het is een maatstaf voor iedereen die, op welke manier dan ook, met onze organisatie in verbinding staat.

Hoe kunt u Product Gisu dan waarnemen ? Een goede onderlinge relatie opbouwen begint bij het maken van duidelijke afspraken over de voorschriften, verwachtingen en regels zoals die gehanteerd worden bij het samenwerken in/met onze organisatie.

Hierdoor worden veel toekomstige onduidelijkheden weggenomen. Product GiSu helpt daarbij en is een initiatief vanuit de directie samen met het personeel.

Het verduidelijkt wat de organisatie nastreeft, uitstraalt en realiseert. De bedrijfsvisie Product GiSu verstrekken we wanneer we een samenwerking aangaan.