Bouwmanagement en veiligheidskundig advies

GiSu kan uw overall manager zijn op bouwkundig en veiligheidskundig gebied. Op de lange baan schuiven van gewenst onderhoud hiervan levert veelal hogere kosten op die meestal ook nog eens op verkeerde momenten komen.

Wij helpen u met een verantwoord advies in de planning en spreiding van de te verwachten onderhoudskosten. Dit alles wordt samengevat in een zogenaamd meerjaren-onderhoudsrapport.  Voor technisch en financieel advies maar ook de coördinatie en/of toezicht op diverse projecten kunnen wij u terzijde staan.

Voorbeelden van onze werkzaamheden zijn:

 

Ook voor een veiligheidskundig advies kunt u bij ons terecht. U heeft vast wel eens gehoord van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Een RI&E bestaat uit twee onderdelen: een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf en een bijbehorend plan van aanpak voor het oplossen ervan. Hiermee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel en zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt: Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) controleert hier dan ook op. De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Wij kunnen helpen bij het uitvoeren van: